Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 18. septembra rīkojums – Lebedef/Komisija

(lieta F-118/13) 1

Civildienests – Procesa jautājumi – Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburga) (pārstāvis – F. Frabetti, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un G. Berscheid)

Priekšmets

Prasība atcelt karjeras attīstības ziņojumu par laiku no 2001. gada 1. jūlija līdz 2002. gada 31. decembrim un atcelt nopelnu punktus, kas piešķirti, veicot 2003. gada paaugstināšanu amatāRezolutīvā daļa:prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;G. Lebedef sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.