Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 18 september 2014 – Lebedef mot kommissionen

(Mål F-118/13)1

(Personalmål – Rättegångshinder eller annan rättegångsfråga – Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: F. Frabetti)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Berscheid)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rapporten om karriärutveckling för perioden 1 juli 2001–31 december 2002 och ogiltigförklaring av de meritpoäng som tilldelats i befordringsförfarandet 2003.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan tas upp till sakprövning.

Giorgio Lebedef ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för Europeiska kommissionen.

____________

____________

1 EUT C 52, 22.2.2014, s. 53.