Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 30. dubna 2014 – Lecolier v. Komise

(Věc F-18/14)

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

____________