Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 30. dubna 2014 – Lecolier v. Komise

(Věc F-123/13)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

____________

1    Úř. věst. C 52, 22. 2. 2014, s. 54.