Language of document :

Civildienesta tiesas otra palātas priekšsēdētāja 2014. gada 30. septembra rīkojums – DM/BEREC

(lieta F-35/12) 1

Civildienests – Līgumdarbinieks – Pieņemšanas darbā nosacījumi – Ārsta apskate sakarā ar pieņemšanu darbā – Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 100. pants – Medicīniska atruna – Atlaišana pārbaudes laika beigās – Prasījumi atcelt tiesību aktu, kas ir zaudējuši savu priekšmetu – Medicīniskas atrunas noteikšana, citai Eiropas Savienības aģentūrai pieņemot darbā attiecīgo personu – Ietekmes neesamība – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: DM (pārstāvji – D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un S. Orlandi, advokāti, vēlāk D. Abreau Caldas, J.-N. Louis un S. Orlandi, advokāti)Atbildētāja: Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde [(BEREC)] (pārstāvji – M. Chiodi, pārstāvis, D. Waelbroeck, A. Duron, advokāti)PriekšmetsPrasība atcelt lēmumu piemērot prasītājam noteikumu par medicīnisku atrunu no viņa stāšanās amatā brīža un lēmumu noraidīt prasītāja sūdzībuRezolutīvā daļa:izbeigt tiesvedību pirms sprieduma taisīšanas;Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde sedz savus, ka arī atlīdzina DM tiesāšanās izdevumus.