Language of document :

Žaloba podaná 25. apríla 2014 – ZZ/Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

(vec F-39/14)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: A. Pappas, advokát)

Žalovaný: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia nepredĺžiť zmluvu žalobcu a náhrada spôsobenej nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie ESMA/2013/ED/23 z 28. júna 2013 o nepredĺžení zmluvy žalobcu,

zaviazať žalovaného na náhradu škody vo výške 20 000 eur za spôsobenú nemajetkovú ujmu,zaviazať žalovaného na náhradu trov konania. HYPERLINK "http://www.esma.europa.eu/"