Language of document :

Talan väckt den 25 april 2014 – ZZ mot Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

(Mål F-39/14)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten A. Pappas)

Svarande: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet om att inte förnya sökandens anställningskontrakt och ersättning för den ideella skada denne lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslut ESMA/2013/ED/23, daterat den 28 juni 2013, om att inte förlänga sökandens anställningskontrakt,

förplikta svaranden att betala kompensatoriskt skadestånd på 20 000 euro för den ideella skada som sökanden lidit, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.