Language of document :

C_2014421HR.01005802.xml

24.11.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 421/58


Tužba podnesena 12. lipnja 2014. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-53/14)

2014/C 421/84

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: V. Simeons, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluka o povlačenju naknade za uzdržavano dijete koja je dodijeljena tužitelju u korist njezine majke i pokrivenosti sustavom zdravstvenog osiguranja europskih institucija (u daljnjem tekstu: JSIS), te poništenje odluka o povratu iznosa isplaćenih tužitelju.

Tužbeni zahtjev

poništiti tri odluke PMO.1 (Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu, u daljnjem tekst: PMO) od 20. kolovoza 2013. o opozivu odluka kojima je tužitelju prvotno dodijeljena naknada za uzdržavanje njegove majke u razdoblju od 1. ožujka 2010. do 28. veljače 2013. (odluke od 11. svibnja 2010., 5. svibnja 2011. i 16. siječnja 2012.);

poništiti odluku PMO.3 od 25. rujna 2013. kojom se opoziva pokrivenost JSIS-om tužiteljeve majke i kojom se tužitelj obavještava o povratu naknade liječničkih troškova;

poništiti odluku PMO.l od 23. listopada 2013. o povratu preplaćenih iznosa u skladu s člankom 85. Pravilnika o osoblju;

ako je to potrebno, poništiti odluku od 12. ožujka 2014. o odbijanju pritužbe;

naložiti tuženiku snošenje svih troškova.