Language of document :

C_2014421LV.01005802.xml

24.11.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 421/58


Prasība, kas celta 2014. gada 12. jūnijā – ZZ/Komisija

(Lieta F-53/14)

2014/C 421/84

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvis – V. Simeons, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumus, ar kuriem tiek atcelts pabalsts par apgādājamo personu, kurš piešķirts prasītājai par labu tās mātei, un tiek atcelta Eiropas Iestāžu Kopīgā veselības apdrošināšanas shēmas (KVAS) piemērošana un prasība atcelt lēmumus atgūt prasītājai samaksātās summas

Prasītāja prasījumi:

atcelt trīs PMO.1 2013. gada 20. augusta lēmumus, ar kuriem atcelti lēmumi, saskaņā ar kuriem sākotnēji tika piešķirts pabalsts prasītājas mātes apgādībai periodā no 2010. gada 1. marta līdz 2013. gada 28. februārim (2010. gada 11. maija, 2011. gada 5. maija un 2012. gada 16. janvāra lēmumi);

atcelt PMO.3 2013. gada 25. septembra lēmumu atcelt KVAS piemērošanu viņas mātei un informēt viņu par ārstēšanas izdevumu kompensācijas atgūšanu;

atcelt PMO.1 2013. gada 23. oktobra lēmumu par pārmaksāto summu atgūšanu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 85. pantu;

ciktāl nepieciešams, atcelt 2014. gada 12. marta lēmumu noraidīt sūdzību;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.