Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2014. május 7-i végzése – Deweerdt és társai kontra Számvevőszék

(F-105/13. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

____________

1 HL C 15., 2014.1.18., 21. o.