Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-7 ta’ Mejju 2014 – Deweerdt et vs Il-Qorti tal-Awdituri

(Kawża F-105/13) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-president tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.