Language of document :

Žaloba podaná dne 11. července 2014 – ZZ v. Komise

(Věc F-63/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupce: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o převodu důchodových nároků žalobců do unijního důchodového systému, na který se vztahují nová obecná prováděcí ustanovení k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu úředníků.

Návrhová žádání žalobců

prohlásit za protiprávní a tudíž za nepoužitelný článek 9 obecných prováděcích ustanovení k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu;zrušit rozhodnutí o bonifikaci důchodových nároků nabytých žalobci před jejich nástupem do služebního poměru, v rámci jejich převodu do důchodového systému orgánů Evropské unie na základě obecných prováděcích ustanovení k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu ze dne 3. března 2011; uložit Komisi náhradu nákladů řízení.