Language of document :

11. juulil 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-63/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: ZZ jt (esindaja: advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsused, mis puudutavad hagejate pensioniõiguste ülekandmist liidu pensioniskeemi, millele kohaldatakse personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldisi rakendamissätteid.

Hagejate nõuded

Tunnistada personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete artikkel 9 õigusvastaseks ja seega mittekohaldatavaks;tühistada otsused enne hagejate teenist

millele kohaldatakse personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldisi rakendamissätteid.Hagejate nõudedTunnistada personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete artikkel 9 õigusvastaseks ja seega mittekohaldatavaks;tühistada otsused enne hagejate teenistusse asumist omandatud pensioniõigustest tuleneva staažilisa kohta seoses nende õiguste ülekandmisega Euroopa Liidu institutsioonide pensioniskeemi, kohaldades 3. märtsi 2011. aasta personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldisi rakendussätteid; mõista kohtukulud välja komisjonilt.