Language of document :

Acțiune introdusă la 11 iulie 2014 – ZZ/Comisia

(Cauza F-63/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: ZZ și alții (reprezentant: S. Orlandi, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor referitoare la transferul drepturilor de pensie ale reclamantelor în sistemul de pensii al Uniunii care aplică noile DGA privind articolele 11 și 12 din anexa VIII la Statutul funcționarilor

Concluziile reclamantelor

declararea ca ilegal și prin urmare ca inaplicabil a articolului 9 din dispozițiile generale de aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut;

anularea deciziilor de a acorda sporul de drepturi de pensie dobândite de reclamante anterior intrării în funcție, în cadrul transferului acestora în sistemul de pensii al instituțiilor Uniunii Europene, în temeiul dispozițiilor generale de aplicare a articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut din 3 martie 2011obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.