Language of document :

Tožba, vložena 11. julija 2014 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-63/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: ZZ in drugi (zastopnik: S. Orlandi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb o prenosu pokojninskih pravic tožečih strank v pokojninsko zavarovanje Unije, ki uporabljajo nove SDI, ki se nanašajo na člena 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom javnih uslužbencev.

Predlog tožečih strank

Za nezakonito in posledično neupošteven naj se razglasi člen 9 splošnih izvedbenih določb za člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom; za nične naj se razglasijo odločbe o koriščenju pokojninskih pravic, ki so jih tožeče stranke pridobile pred začetkom zaposlitve, v okviru prenosa teh pravic v pokojninsko zavarovanje Evropske unije, in sicer na podlagi splošnih izvedbenih določb za člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom z dne 3. marca 2011; Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.