Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 22. května 2014 – CU v. EHSV

(Věc F-42/13)1

„Veřejná služba – Dočasný zaměstnanec – Smlouva na dobu neurčitou – Rozhodnutí o ukončení pracovní smlouvy“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: CU (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaný: Evropský hospodářský a sociální výbor (zástupci: původně M. Arsène a L. Camarena Januzec, zmocněnci, F.-M. Hislaire a M. Troncoso Ferrer, advokáti, poté M. Pascua Mateo a L. Camarena Januzec, zmocněnci, F.-M. Hislaire a M. Troncoso Ferrer, advokáti)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o ukončení pracovní smlouvy žalobce a žádost o náhradu údajně utrpěné majetkové a nemajetkové újmy.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. října 2012 a ze dne 31. ledna 2013, jimiž byla vypovězena smlouva dočasného zaměstnance na dobu neurčitou CU, se zrušují.Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru se ukládá povinnost zaplatit CU částku 25 000 eur.Ve zbývající části se žaloba zamítá.Evropský hospodářský a sociální výbor ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené CU.