Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 22. maj 2014 – CU mod EØSU

(Sag F-42/13) 1

(Personalesag – midlertidigt ansat – tidsubegrænset ansættelseskontrakt – afgørelse om opsigelse af ansættelseskontrakten)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: CU (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (først ved M. Arsène og L. Camarena Januzec, som befuldmægtigede, og advokaterne F.-M. Hislaire og M. Troncoso Ferrer, derefter ved M. Pascua Mateo og L. Camarena Januzec, som befuldmægtigede, og advokaterne F.-M. Hislaire og M. Troncoso Ferrer)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at opsige sagsøgerens ansættelseskontrakt og påstand om erstatning af den økonomiske og ikke-økonomiske skade, der angiveligt er lidt

Konklusion

1)    Afgørelserne truffet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg den 16. oktober 2012 og den 31. januar 2013 om opsigelse af CU’s tidsubegrænsede kontrakt som midlertidigt ansat annulleres.

2)    Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg betaler CU et beløb på 25 000 EUR.

3)    I øvrigt frifindes Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

4)    Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg bærer sine egne omkostninger og betaler de af CU afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 207 af 20.7.2013, s. 61.