Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 22. mai 2014. aasta otsus – CU versus EMSK

(kohtuasi F-42/13)1

(Avalik teenistus – Ajutine teenistuja – Tähtajatu tööleping – Lepingu ülesütlemise otsus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: CU (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Blot

Kostja: Eurooa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) (esindajad: M. Arsène ja L. Camarena Januzec, advokaadid F.-M. Hislaire ja M. Troncoso Ferrer, hiljem M. Pascua Mateo ja L. Camarena Januzec ning advokaadid F.-M. Hislaire ja M. Troncoso Ferrer)

Ese

Nõue tühistada hageja töölepingu ülesütlemise otsus ning nõue hüvitada väidetavalt tekitatud varaline ja mittevaraline kahju.

Resolutsioon

Tühistada Eurooa Majandus ja Sotsiaalkomitee 16. oktoobri 2012. aasta ja 31. jaanuari 2013. aasta otsused öelda üles CU ajutise teenistuja tähtajatu leping.

Mõista Eurooa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt CU kasuks välja 25 000 euro suurune summa.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Eurooa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja CU kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 207, 20.7.2013, lk 61