Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.5.2014 – CU v. ETSK

(Asia F-42/13)1

(Henkilöstö – Väliaikainen toimihenkilö – Toistaiseksi voimassaoleva sopimus – Päätös sopimuksen irtisanomisesta)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: CU (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) (asiamiehet: aluksi M. Arsène ja L. Camarena Januzec, avustajinaan asianajajat F.-M. Hislaire ja M. Troncoso Ferrer, sitten M. Pascua Mateo ja L. Camarena Januzec, avustajinaan asianajajat F.-M. Hislaire ja M. Troncoso Ferrer)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota kantajan työsopimuksen irtisanomisesta tehty päätös ja vaatimus aineellisen ja aineettoman vahingon korvaamisesta

Tuomiolauselma

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16.10.2012 ja 31.1.2013 tekemät päätökset, joilla irtisanottiin CU:n toistaiseksi voimassaoleva työsopimus, jolla hänet oli otettu palvelukseen väliaikaisena toimihenkilönä, kumotaan.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea velvoitetaan maksamaan CU:lle 25 000 euroa.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan CU:n oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 207, 20.7.2013, s. 61.