Language of document :

Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 22. svibnja 2014. – CU protiv EGSO-a

(Predmet F-42/13)1

(Javna služba – Član privremenog osoblja – Ugovor na neodređeno vrijeme – Odluka o otkazu ugovora)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: CU (zastupnici: L. Levi i A. Blot, odvjetnici)

Tuženik: Europski gospodarski i socijalni odbor (zastupnici: M. Arsène i L. Camarena Januzec, agenti, F.-M. Hislaire i M. Troncoso Ferrer, odvjetnici, a zatim M. Pascua Mateo i L. Camarena Januzec, agenti, F.-M. Hislaire i M. Troncoso Ferrer, odvjetnici)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke o otkazu tužiteljevog ugovora o radu i zahtjev da mu se naknadi navodno pretrpljena imovinska i neimovinska šteta.

Izreka presude

Poništavaju se odluke Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 16. listopada 2012. i 31. siječnja 2013. kojima se otkazuje CU-ov ugovor na neodređeno vrijeme kao člana privremenog osoblja. Nalaže se Europskom gospodarskom i socijalnom odboru da CU-u plati iznos od 25.000 eura.U preostalom dijelu tužba se odbija.Nalaže se Europskom gospodarskom i socijalnom odboru snošenje vlastitih troškova i troškova CU-a.