Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 22. maija spriedums – CU/EESK

(lieta F-42/13) 1

Civildienests – Pagaidu darbinieks – Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums – Lēmums par līguma izbeigšanu

Tiesvedības valoda  franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: CU (pārstāvji  L. Levi un A. Blot, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (pārstāvji  sākotnēji M. Arsène un L. Camarena Januzec, pārstāvji, F.-M. Hislaire un M. Troncoso Ferrer, advokāti, pēc tam M. Pascua Mateo un L. Camarena Januzec, pārstāvji, F.-M. Hislaire un M. Troncoso Ferrer, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu izbeigt prasītāja darba līgumu un prasība atlīdzināt viņam iespējami nodarīto mantisko un morālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 16. oktobra un 2013. gada 31. janvāra lēmumus izbeigt ar CU uz nenoteiktu laiku noslēgto pagaidu darbinieka līgumu;Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja samaksā CU EUR 25 000;prasību pārējā daļā noraidīt;Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sedz savus un atlīdzina CU tiesāšanās izdevumus.