Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 22 mei 2014 – CU / EESC

(Zaak F-42/13)1

(Openbare dienst – Tijdelijk functionaris – Overeenkomst voor onbepaalde tijd – Besluit tot beëindiging van overeenkomst)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: CU (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europees Economisch en Sociaal Comité (vertegenwoordigers: aanvankelijk M. Arsène en L. Camarena Januzec, gemachtigden, F.-M. Hislaire en M. Troncoso Ferrer, advocaten, vervolgens M. Pascua Mateo en L. Camarena Januzec, gemachtigden, F.-M. Hislaire en M. Troncoso Ferrer, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit tot beëindiging van verzoeksters arbeidsovereenkomst en verzoek om haar een vergoeding toe te kennen voor de materiële en immateriële schade die zij zou hebben geleden

Dictum

De besluiten van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 oktober 2012 en 31 januari 2013 tot beëindiging van de overeenkomst van tijdelijk functionaris voor onbepaalde tijd van CU worden nietig verklaard.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 25 000 EUR aan CU.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten CU.

____________

____________

1     PB C 207 van 20.7.2013, blz. 61.