Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 22 mai 2014 – CU/CESE

(Cauza F-42/13)1

(Funcție publică – Agent temporar – Contract pe perioadă nedeterminată – Decizie de reziliere a contractului)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: CU (reprezentanți: L. Levi și A. Blot, avocați)

Pârât: Comitetul Economic și Social European (reprezentanți: inițial M. Arsène și L. Camarena Januzec, agenți, și F.-M. Hislaire și M. Troncoso Ferrer, avocați, ulterior M. Pascua Mateo și L. Camarena Januzec, agenți, și F.-M. Hislaire și M. Troncoso Ferrer, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de reziliere a contractului de muncă al reclamantei și cerere de despăgubire pentru prejudiciul material și moral pe care pretinde că l-a suferit

DispozitivulAnulează deciziile Comitetului Economic și Social European din 16 octombrie 2012 și din 31 ianuarie 2013, prin care s-a reziliat contractul de agent temporar pe perioadă nedeterminată al lui CU.Obligă Comitetul Economic și Social European să plătească suma de 25 000 de euro către CU.Respinge în rest acțiunea.Comitetul Economic și Social European suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte și cheltuielile de judecată efectuate de CU.