Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 22. maja 2014 – CU proti CESE

(Zadeva F-42/13)1

(Javni uslužbenci – Začasni uslužbenec – Pogodba za nedoločen čas – Odločba o prenehanju pogodbe)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: CU (zastopnika: L. Levi in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski ekonomsko-socialni odbor (zastopniki: sprva M. Arsène in L. Camarena Januzec, zastopnika, F.-M. Hislaire in M. Troncoso Ferrer, odvetnika, nato M. Pascua Mateo in L. Camarena Januzec, zastopnika, F.-M. Hislaire in M. Troncoso Ferrer, odvetnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o prenehanju pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke in predlog, naj se ji izplača odškodnina za domnevno nastalo premoženjsko in nepremoženjsko škodo.

Izrek

Odločbi Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 16. oktobra 2012 in z dne 31. januarja 2013 o prenehanju pogodbe začasnega uslužbenca za nedoločen čas CU, se razglasita za nični.Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru se naloži, naj CU plača 25.000 EUR.Tožba se v preostalem zavrne.Evropski ekonomsko-socialni odbor nosi svoje stroške in se mu naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasila CU.