Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 22 maj 2014 – CU mot EESK

(mål F-42/13)(1 )

(Personalmål – Tillfälligt anställd – Tillsvidareanställning – Beslut om uppsägning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: CU (ombud: advokaterna L. Levi och A. Blot)

Svarande: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (ombud: inledningsvis M. Arsène, L. Camarena Januzec och advokaterna F.-M. Hislaire och M. Troncoso Ferrer, därefter M. Pascua Mateo, L. Camarena Januzec, F.-M. Hislaire och M. Troncoso Ferrer)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att säga upp sökandens anställningsavtal och talan om skadestånd för den ekonomiska och ideella skada som sökanden påstår sig ha lidit.

Domslut

De beslut som Europeiska ekonomiska och sociala kommittén meddelade den 16 oktober 2012 och den 31 januari 2013 att säga upp CU:s avtal om tillsvidareanställning som tillfälligt anställd ogiltigförklaras.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén förpliktas att betala 25 000 euro till CU.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ska bära sina rättegångskostnader och ersätta CU:s rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 207, 20.7.2013, s. 61.