Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 15. října 2014 – De Bruin v. Parlament

(Věc F-15/14)1

„Veřejná služba – Úředník ve zkušební době – Článek 34 služebního řádu – Zpráva o zkušební době uvádějící nezpůsobilost úředníka ve zkušební době – Prodloužení trvání zkušební doby – Propuštění na konci zkušební doby – Důvody propuštění – Výkonnost – Rychlost při plnění pracovních úkolů – Zjevně nesprávná posouzení – Nesrovnalostí v řízení – Lhůta určená zpravodajskému výboru k vydání stanoviska“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Evert Anton De Bruin (Lent, Nizozemsko) (zástupce: A. Salerno, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: M. Dean a M. Ecker, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Parlamentu o ukončení pracovní smlouvy žalobce po uplynutí jeho prodloužené zkušební doby.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Pan De Bruin ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Evropským parlamentem.