Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (ainukohtunik) 15. oktoobri 2014. aasta otsus – De Bruin versus parlament

(kohtuasi F-15/14)1

(Avalik teenistus – Katseajal olev ametnik – Personalieeskirjade artikkel 34 – Katseaja lõpparuanne, milles tuvastatakse katseajal oleva ametniku suutmatus – Katseaja kestuse pikendamine – Teenistusest vabastamine katseaja lõpus – Teenistusest vabastamise põhjused – Tulemuslikkus – Ülesannete täitmise kiirus – Ilmselged hindamisvead – Eeskirjade eiramine – Tähtaeg hindamiskomitee arvamuse andmiseks)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Evert Anton De Bruin (Lent, Madalamaad) (esindaja: advokaat M. Kerger)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: M. Dean ja M. Ecker)

Ese

Nõue tühistada parlamendi otsus lõpetada hageja tööleping pärast tema katseaja pikendamise perioodi lõppemist.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta E. A. De Bruini kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Parlamendi kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 184, 16.6.2014, lk 40.