Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (yhden tuomarin kokoonpano) 15.10.2014 – De Bruin v. parlamentti

(Asia F-15/14)1

(Virkamiehet – Koeajalla oleva virkamies – Henkilöstösääntöjen 34 artikla – Koeajalta laadittu arviointikertomus, jossa todetaan koeajalla olevan virkamiehen soveltumattomuus – Koeajan jatkaminen – Irtisanominen koeajan päättyessä – Irtisanomisen perusteet – Suorituskyky – Nopeus tehtävien toteuttamisessa – Ilmeiset arviointivirheet – Virheellinen menettely – Arviointikomitealle lausunnon antamista varten varattu määräaika)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Evert Anton De Bruin (Lent, Alankomaat) (edustaja: asianajaja A. Salerno)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: M. Dean ja M. Ecker)

Oikeudenkäynnin kohde

Parlamentin sen päätöksen, jolla se päätti kantajan työsopimuksen tämän koeajan jatkamisen päätyttyä, kumoamista koskeva vaatimus.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Evert Anton De Bruin vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan parlamentin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 184, 16.6.2014, s. 40.