Language of document :

Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2014. gada 15. oktobra spriedums – De Bruin/Parlaments

(lieta F-15/14) 1

Civildienests – Pārbaudāmais ierēdnis – Civildienesta noteikumu 34. pants – Ziņojums par pārbaudes laiku, kurā konstatēta pārbaudāmā ierēdņa nepiemērotība – Pārbaudes laika pagarināšana – Atlaišana pārbaudes laika beigās – Atlaišanas iemesli – Efektivitāte – Ātrums pakalpojumu nodrošināšanā – Acīmredzamas kļūdas vērtējumā – Procedūras pārkāpumi – Ziņojumu komitejai norādītais termiņš tās viedokļa sniegšanaiTiesvedības valoda – frančuLietas dalībniekiPrasītājs: Evert Anton De Bruin (Lent, Nīderlande) (pārstāvis – A. Salerno, avocat)Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji – M. Dean un M. Ecker)PriekšmetsPrasība atcelt Parlamenta lēmumu izbeigt prasītāja darba līgumu pēc viņa pārbaudes laika pagarinājuma beigāmRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;E. A. De Bruin sedz savus un atlīdzina Parlamenta tiesāšanās izdevumus.