Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (samosudca) z 15. októbra 2014 – De Bruin/Parlament

(vec F-15/14)1

(Verejná služba – Úradník v skúšobnej dobe – Článok 34 služobného poriadku – Správa o skúšobnej dobe uvádzajúca nespôsobilosť úradníka v skúšobnej dobe – Predĺženie trvania skúšobnej doby – Prepustenie na konci skúšobnej doby – Dôvody prepustenia – Výkonnosť – Rýchlosť pri plnení pracovných úloh – Zjavne nesprávne posúdenia – Nezrovnalosti konania – Lehota určená výboru pre správy na vydanie stanoviska)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Evert Anton De Bruin (Lent, Holandsko) (v zastúpení: A. Salerno, avocat)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: M. Dean a M. Ecker, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Parlamentu o vypovedaní pracovnej zmluvy žalobcu na konci obdobia predĺženia jeho skúšobnej dobyVýrok rozsudkuŽaloba sa zamieta.Pán De Bruin znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Európsky parlament.