Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 10 юли 2014 г. — CW/Парламент

(Дело F-48/13)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Атестационeн доклад — Преценки и коментари в атестационния доклад — Явни грешки в преценката — Злоупотреба с власт — Липса)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: CW (представител: C. Bernard-Glanz, адвокат)

Ответник: Европейски парламент (представители: M. Dean и S. Alves)

Предмет

Искане за отмяна на атестационния доклад на жалбоподателя за 2011 г.

ДиспозитивОтхвърля жалбата.CW понася направените от нея съдебни разноски и се осъжда да понесе съдебните разноски, направени от Европейския парламент.