Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 10. července 2014 – CW v. Parlament

(Věc F-48/13)1

„Veřejná služba - Úředníci - Hodnotící zpráva – Posouzení a poznámky v hodnotící zprávě – Zjevně nesprávné posouzení - Zneužití pravomoci - Absence“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: CW (zástupce: C. Bernard-Glanz, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: M. Dean a S. Alves, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení hodnotící zprávy žalobkyně za hodnocený rok 2011.

Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.CW ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem.