Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 10. juli 2014 – CW mod Parlamentet

(Sag F-48/13) 1

(Personalesag – tjenestemænd – bedømmelsesrapport – bedømmelser og kommentarer i bedømmelsesrapporten – åbenbart urigtige skøn – magtfordrejning – foreligger ikke)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: CW (ved advokat C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved M. Dean og S. Alves, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for bedømmelsesåret 2011.

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

CW bærer sine egne omkostninger og betaler Parlamentets omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 207 af 20.7.2013, s. 63.