Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 5. septembrī – ZZ un ZZ/Padome

(lieta F-91/14)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ un ZZ (pārstāvji – D. de Abreu Caldas un M. de Abreu Caldas, avocats)

Atbildētāja: Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumus par prasītāju pensiju tiesību pārnešanu uz Savienības pensiju shēmu, attiecībā uz kuru tiek piemēroti jaunie Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta vispārējie īstenošanas noteikumi

Prasītāju prasījumi:

atcelt lēmumu par saņemto pensijas tiesību aprēķināšanu, ko pirmais prasītājs ieguvis pirms stāšanās amatā Padomē, un lēmumu, ar ko tiek noteikti izdienas gadi, ko otrais prasītājs galīgi ieguvis saskaņā ar Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punktu;piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.