Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 15 октомври 2014 г. — de Brito Sequeira Carvalho/Комисия

(Дело F-107/13)1

(Публична служба – Длъжностни лица – Пенсионирано длъжностно лице – Дисциплинарно производство – Дисциплинарно наказание – Удръжка от пенсия – Изслушване на свидетел на обвинението пред дисцплинарния съвет – Липса на изслушване на засегнатото длъжностно лице – Незачитане на правото на изслушване)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: José Antonio de Brito Sequeira Carvalho (Лисабон, Португалия) (представител(и): É. Boigelot и R. Murru, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и C. Ehrbar)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Комисията за налагане на дисциплинарно наказание на жалбоподателя на основание член 9, параграф 2 от приложение IX към Правилника, както и искане за обезщетение за неимуществените вреди, които жалбоподателят твърди, че е претърпял, и за възстановяване на вече удържаните сумиДиспозитивОтменя решението на Европейската комисия от 14 март 2013 г., с което на г-н de Brito Sequeira Carvalho е наложено дисциплинарно наказание удръжка на една трета от нетния месечен размер на пенсията му за срок от две години.Отхвърля жалбата в останалата част.Европейската комисия понася собствените си съдебни разноски и е осъдена да заплати направените от г-н de Brito Sequeira Carvalho съдебни разноски.