Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 15.10.2014 – de Brito Sequeira Carvalho v. komissio

(Asia F-107/13)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeellä oleva virkamies – Kurinpitomenettely – Kurinpitoseuraamus – Eläkkeen pidättäminen – Todistajan kuuleminen kurinpitolautakunnassa – Kyseistä virkamiestä ei ole kuultu – Oikeuden tulla kuulluksi noudattamatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: José Antonio de Brito Sequeira Carvalho (Lissabon, Portugali) (edustajat: asianajajat É. Boigelot ja R. Murru)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Ehrbar)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota komission päätös asettaa kantajalle kurinpitoseuraamus henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 9 artiklan 2 kohdan nojalla, sekä vahingonkorvausvaatimus väitetysti aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä ja vaatimus jo pidätettyjen rahamäärien takaisinmaksamisesta.

Tuomiolauselma

Euroopan komission 14.3.2013 tekemä päätös, jossa määrätään, että José Antonio de Brito Sequeira Carvalhon kuukausittaisesta nettoeläkkeestä pidätetään kurinpitoseuraamuksena kolmannes kahden vuoden ajan, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan José Antonio de Brito Sequeira Carvalhon oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 24, 25.1.2014, s. 41.