Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 15 octombrie 2014 - de Brito Sequeira Carvalho/Comisia

(Cauza F-107/13)1

(Funcție publică – Funcționari – Funcționar pensionat – Procedură disciplinară – Sancțiune disciplinară – Reținere din pensie – Ascultarea martorului acuzării de către consiliul de disciplină – Neascultarea funcționarului vizat – Nerespectarea dreptului de a fi ascultat)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: José Antonio de Brito Sequeira Carvalho (Lisabona, Portugalia) (reprezentanți: É. Boigelot și R. Murru, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și C. Ehrbar, agenți)

Obiectul

Cererea de anulare a deciziei Comisiei de a aplica o sancțiune disciplinară reclamantului în temeiul articolului 9 alineatul (2) din anexa IX la statut și cererile de daune interese pentru prejudiciul moral pe care reclamantul pretinde că l-a suferit și de rambursare a sumelor deja reținuteDispozitivulAnulează decizia Comisiei Europene din 14 martie 2013 prin care se impune domnului Brito Sequeira Carvalho, cu titlu disciplinar, o reținere de o treime din cuantumul lunar net al pensiei sale pentru o perioadă de doi ani.Respinge în rest acțiunea.Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de domnul Brito Sequeira Carvalho.