Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 15 oktober 2014 – de Brito Sequeira Carvalho mot kommissionen

(Mål F-107/13)1

(Personalmål – Tjänstemän – Pensionerade tjänstemän – Disciplinärt förfarande – Disciplinära åtgärder – Innehållen pension – Hörande av disciplinnämndens vittne – Underlåtelse att höra den berörda tjänstemannen – Underlåtelse att iaktta rätten att yttra sig)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: José Antonio de Brito Sequeira Carvalho (Lissabon, Portugal) (ombud: É. Boigelot och R. Murru, advokater)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och C. Ehrbar)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att vidta disciplinära åtgärder gentemot sökanden enligt artikel 9.2 i bilaga IX i tjänsteföreskrifterna samt en begäran om skadestånd för den ideella skada som ska ha lidits och ersättning för belopp som redan har innehållits.

Domslut

Europeiska kommissionens beslut av den 14 mars 2013 som innebär att José Antonio de Brito Sequeira Carvalhos månatliga pension, såsom disciplinär åtgärd, sänks med en tredjedel under två års tid ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta José Antonio de Brito Sequeira Carvalhos rättegångskostnader.

____________

____________

1 EUT C 24, 25.1.2014, s. 41.