Language of document : ECLI:EU:F:2014:93

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetí senát)

14. května 2014

Věc F‑34/13

Christodoulos Alexandrou

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/231/12 – Nepřipuštění k účasti na hodnotících zkouškách – Přístup k dokumentům“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se C. Alexandrou domáhá zrušení rozhodnutí nepřipustit jej k hodnotícím zkouškám v rámci výběrového řízení EPSO/AD/231/12 oznámeným Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO) dne 28. června a 16. července 2012, a rozhodnutí ze dne 31. ledna 2013 o zamítnutí jeho stížnosti ze dne 25. září 2012 proti uvedeným rozhodnutím.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. Christodoulos Alexandrou ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.

Shrnutí

Úředníci – Výběrové řízení – Výběrová komise – Vyloučení uchazeče z důvodu neuspokojivých výsledků zkoušek ve formě otázek s mnohočetným výběrem odpovědí – Povinnost uvést odůvodnění – Rozsah – Sdělení konečné známky vedoucí k vyloučení – Dostačující odůvodnění, s výjimkou výskytu zvláštních okolností

(Služební řád, čl. 25 druhý pododstavec)

Povinnost uvést odůvodnění rozhodnutí zasahujícího do právního postavení, jako je rozhodnutí výběrové komise týkajíc se uchazeče, má za cíl jednak poskytnout dotčené osobě nezbytné údaje pro posouzení, zda je rozhodnutí opodstatněné, či nikoli, a jednak umožnit soudní přezkum tohoto rozhodnutí.

V případě neexistence zvláštních okolností administrativa, která organizuje přijímací zkoušky ve formě otázek s mnohočetným výběrem odpovědí, splní svou povinnost uvést odůvodnění tím, že uchazečům, kteří neuspěli při těchto zkouškách, sdělí procento správných odpovědí a poskytne jim v případě žádosti v tomto smyslu odpověď, kterou bylo třeba uvést na každou z položených otázek.

(viz body 30 až 33)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 23. ledna 2003, Angioli v. Komise, T‑53/00, bod 67; 27. března 2003, Martínez Páramo a další v. Komise, T‑33/00, bod 43

Soud pro veřejnou službu: 29. června 2011, Angioi v. Komise, F‑7/07, body 136 až 138