Language of document : ECLI:EU:F:2014:93

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(treće vijeće)

14. svibnja 2014.

Predmet F‑34/13

Christodoulos Alexandrou

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Otvoreni natječaj – Obavijest o natječaju EPSO/AD/231/12 – Nepozivanje na pristupanje testiranjima – Pristup dokumentima“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, koji se na UEZAE primjenjuje sukladno njegovu članku 106.a, kojom Ch. Alexandrou traži poništenje odluka da ga se ne pozove na testiranja u okviru natječaja EPSO/AD/231/12, o kojima ga je Europski ured za odabir osoblja (EPSO) obavijestio 28. lipnja i 16. srpnja 2012., te poništenje odluke od 31. siječnja 2013. o odbijanju njegove žalbe od 25. rujna 2012. podnesene protiv tih odluka.

Odluka:      Tužba se odbija. Ch. Alexandrou snosi vlastite troškove te mu se nalaže snošenje troškova Europske komisije.

Sažetak

Dužnosnici – Natječaj – Povjerenstvo za odabir – Eliminacija kandidata zbog nedovoljnih rezultata na testovima temeljenim na pitanjima s višestrukim izborom odgovora – Obveza obrazlaganja – Opseg – Obavještavanje o konačnoj eliminacijskoj ocjeni – Dostatno obrazloženje, osim kod postojanja posebnih okolnosti

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 25. st. 2.)

Obveza obrazlaganja odluke koja ima negativan učinak, kao što je to odluka koju donosi povjerenstvo za odabir u odnosu na određenog kandidata, ima za cilj, s jedne strane, dotičnoj osobi dati sve potrebne naznake da bi znao je li odluka utemeljena ili nije i, s druge strane, da omogući sudski nadzor.

Ako ne postoje posebne okolnosti, administrativno tijelo koje organizira testiranja za zapošljavanje u obliku pitanja s višestrukim izborom odgovora ispunjava obvezu obrazlaganja ako kandidate koji nisu zadovoljili na tim testiranjima obavijesti o postotnom udjelu točnih odgovora i ako im dostavi, u slučaju zahtjeva u tom pogledu, odgovore koje je trebalo dati na sva postavljena pitanja.

(t. 30. do 33.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 23. siječnja 2003., Angioli/Komisija, T‑53/00, t. 67., i od 27. ožujka 2003., Martínez Páramo i dr./Komisija, T‑33/00, t. 43.

Službenički sud: 29. lipnja 2011., Angioi/Komisija, F‑7/07, t. 136. do 138.