Language of document : ECLI:EU:F:2014:93

EUROPOS SĄJUNGOS
TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2014 m. gegužės 14 d.

Byla F‑34/13

Christodoulos Alexandrou

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atviras konkursas – Pranešimas apie konkursą EPSO/AD/231/12 – Neleidimas dalyvauti vertinimo egzaminuose – Galimybė susipažinti su dokumentais“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo C. Alexandrou prašo panaikinti sprendimus neleisti jam laikyti konkurso EPSO/AD/231/12 vertinimo egzaminų, apie kuriuos Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) jam pranešė 2012 m. birželio 28 d. ir liepos 16 d., taip pat 2013 m. sausio 31 d. sprendimą atmesti jo 2012 m. rugsėjo 25 d. skundą dėl minėtų sprendimų.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. C. Alexandrou padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

Pareigūnai – Konkursas – Atrankos komisija – Kandidato pašalinimas dėl per egzaminus su pasirenkamaisiais atsakymais gautų nepakankamų rezultatų – Pareiga motyvuoti – Apimtis – Galutinio eliminuojamojo balo pranešimas – Pakankamas motyvavimas, išskyrus ypatingas aplinkybes

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio 2 dalis)

Pareigos motyvuoti asmens nenaudai priimtą sprendimą, kaip antai konkurso atrankos komisijos dėl kandidato priimtą sprendimą, tikslas yra, pirma, pateikti suinteresuotajam asmeniui reikalingą informaciją, kad jis žinotų, ar sprendimas yra pagrįstas, ir, antra, sudaryti galimybę atlikti jo teisminę kontrolę.

Jei nėra ypatingų aplinkybių, administracija, kuri rengia įdarbinimo egzaminus klausimų su pasirenkamaisiais atsakymais forma, įvykdo pareigą motyvuoti, kai šių egzaminų neišlaikiusiems kandidatams praneša apie procentinę teisingų atsakymų dalį ir pateikia, jei to prašoma, teisingus atsakymus į kiekvieną užduotą klausimą.

(žr. 30–33 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2003 m. sausio 23 d. Sprendimo Angioli / Komisija, T‑53/00, 67 punktas ir 2003 m. kovo 27 d. Sprendimo Martínez Páramo ir kt. / Komisija, T‑33/00, 43 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2011 m. birželio 29 d. Sprendimo Angioi /Komisija, F‑7/07, 136–138 punktai.