Language of document : ECLI:EU:F:2014:93

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a treia)

14 mai 2014

Cauza F‑34/13

Christodoulos Alexandrou

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Concurs general – Anunț de concurs EPSO/AD/231/12 – Neadmiterea în vederea participării la probele de evaluare – Acces la documente”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care domnul Alexandrou solicită anularea deciziilor de neadmitere a sa la probele de evaluare din cadrul concursului EPSO/AD/231/12, comunicate de Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) la 28 iunie și la 16 iulie 2012, și decizia din 31 ianuarie 2013 de respingere a reclamației din 25 septembrie 2012 împotriva deciziilor menționate

Decizia:      Respinge acțiunea. Domnul Alexandrou suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Concurs – Comisie de evaluare – Eliminarea unui candidat ca urmare a rezultatelor insuficiente obținute la probele cu variante multiple de răspuns – Obligația de motivare – Întindere – Comunicarea notei eliminatorii finale – Motivare suficientă, cu excepția existenței unor circumstanțe speciale

(Statutul funcționarilor, art. 25 al doilea paragraf)

Obligația de motivare a unei decizii care lezează, prevăzută la articolul 253 CE și la articolul 25 al doilea paragraf din statut, are ca scop, pe de o parte, să furnizeze persoanei interesate indicațiile necesare pentru a stabili dacă decizia este sau nu este întemeiată și, pe de altă parte, să facă posibil controlul jurisdicțional al acesteia.

În lipsa unor circumstanțe speciale, o administrație care organizează probe de recrutare sub forma unor întrebări cu variante multiple de răspuns își îndeplinește obligația de motivare comunicând candidaților care nu au reușit la aceste probe proporția, în procente, a răspunsurilor corecte și transmițând acestora, în cazul unei solicitări în acest sens, răspunsul care trebuia dat la fiecare dintre întrebările adresate.

(a se vedea punctele 30-33)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 23 ianuarie 2003, Angioli/Comisia, T‑53/00, punctul 67; 27 martie 2003, Martínez Páramo și alții/Comisia, T‑33/00, punctul 43

Tribunalul Funcției Publice: 29 iunie 2011, Angioi/Comisia, F‑7/07, punctele 136-138