Language of document : ECLI:EU:F:2014:93

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(tretji senat)

z dne 14. maja 2014

Zadeva F‑34/13

Christodoulos Alexandrou

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Javni natečaj – Obvestilo o natečaju EPSO/AD/231/12 – Nepripustitev k opravljanju ocenjevalnih preizkusov – Dostop do dokumentov“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero C. Alexandrou predlaga razglasitev ničnosti odločb o njegovi nepripustitvi k ocenjevalnim preizkusom natečaja EPSO/AD/231/12, ki ju je Evropski urad za izbor osebja (EPSO) poslal 28. junija in 16. julija 2012, ter odločbe z dne 31. januarja 2013 o zavrnitvi njegove pritožbe z dne 25. septembra 2012 zoper navedeni odločbi.

Odločitev:      Tožba se zavrne. D. Alexandrou nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov Evropske komisije.

Povzetek

Uradniki – Natečaj – Natečajna komisija – Izločitev kandidata zaradi nezadostnih rezultatov, doseženih na preizkusih z več ponujenimi odgovori – Obveznost obrazložitve – Obseg – Obvestilo o končni izločilni oceni – Zadostna obrazložitev, razen v primeru posebnih okoliščin

(Kadrovski predpisi, člen 25, drugi odstavek)

Namen obveznosti obrazložitve odločbe, ki posega v položaj, kakršno v zvezi s kandidatom sprejme natečajna komisija, je, po eni strani, zadevni osebi zagotoviti potrebne podatke za ugotovitev, ali je odločba utemeljena ali ne, in po drugi strani, omogočiti sodni nadzor nad to odločbo.

Razen v posebnih okoliščinah uprava, ki organizira preizkuse za zaposlitev v obliki vprašanj z več ponujenimi odgovori, obveznost obrazložitve izpolni s tem, da kandidatom, ki preizkusov niso opravili, sporoči odstotek pravilnih odgovorov in jim na zahtevo pošlje odgovor, ki ga je bilo treba izbrati za vsako od postavljenih vprašanj.

(Glej točke od 30 do 33.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 23. januar 2003, Angioli/Komisija, T‑53/00, točka 67, 27. marec 2003, Martínez Páramo in drugi/Komisija, T‑33/00, točka 43;

Sodišče za uslužbence: 29. junij 2011, Angioi/Komisija, F‑7/07, točke od 136 do 138.