Language of document : ECLI:EU:F:2014:113

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(drugo vijeće)

22. svibnja 2014.

Predmet F‑89/13

Luigi Marcuccio

protiv

Europske komisije

„Članak 32. stavak 1. Poslovnika – Ugrožavanje dobrog sudovanja – Isključenje zastupnika stranke iz postupka“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, koji se primjenjuje na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a.

Odluka:      A se na temelju članka 32. stavka 1. Poslovnika Službeničkog suda isključuje iz postupka. Preslika ovog rješenja dostavlja se nadležnim španjolskim i talijanskim tijelima, u čiju nadležnost ulazi A.

Sažetak

Sudski postupak – Zastupanje stranaka – Isključenje zastupnika stranke iz postupka

(Poslovnik Službeničkog suda, čl. 32. st. 1.)

Ponašanje odvjetnika koji zastupa stranku pred sudovima Unije, a podnosi tužbu koja se temelji na činjenicama koje su istovjetne onima na temelju kojih su bile podnesene prethodne tužbe, koje su odbijene kao očito neosnovane ili odbačene kao očito nedopuštene, ili koje se temelje na istim razlozima koji su značajni za sklonost navedene stranke da sistematično i bez razlikovanja vodi sudske postupke, može se smatrati nespojivim sa zahtjevima dobrog sudovanja.

To je tako kada tim ponašanjem odvjetnik nerazborito doprinosi održavanju neumjerene sklonosti za parničenjem dotične stranke, koja se, uzimajući u obzir vrlo velik broj tužbi koje je ta stranka podnijela pred sudovima Unije, a koji u predmetnom slučaju nije mogao promaknuti uobičajeno pažljivom odvjetniku, pokazala osobito štetnom za dobro sudovanje.

Osobito, s obzirom na to da je tužbe podnesene u ranijim postupcima potpisao prijašnji odvjetnik, zastupnik tužitelja je kopirao čitave odlomke pismena svojeg prethodnika te se stoga nije u potpunosti ponašao kao savjetnik jer tužitelja nije spriječio da podnosi ponavljajuće i suvišne tužbe.

U tim okolnostima valja primijeniti članak 32. stavak 1. Poslovnika Službeničkog suda te pravnog zastupnika isključiti iz postupka. To isključenje obvezuje dotičnu stranku da promijeni pravnog zastupnika, ali ni na koji način ne zadire u ocjenu koju će Službenički sud donijeti o osnovanosti tužbe, o kojoj mora nastaviti odlučivati osim ako navedena stranka od nje ne odustane.

(t. 12., 19., 20., 24. i 26.)