Language of document : ECLI:EU:F:2014:113

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(második tanács)

2014. május 22.

F‑89/13. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Az eljárási szabályzat 32. cikkének 1. §‑a – A gondos igazságszolgáltatás sérelme – Valamely fél képviselőjének az eljárásból való kizárása”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék az eljárási szabályzata 32. cikkének 1. §‑a alapján kizárja A‑t az eljárásból. A Közszolgálati Törvényszék e végzés másolatát megküldi a spanyol és olasz, hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságoknak, amelyekhez A tartozik.

Összefoglaló

Bírósági eljárás – A felek képviselete – Valamely fél képviselőjének az eljárásból való kizárása

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 32. cikk, 1. §)

A gondos igazságszolgáltatás követelményeivel ellentétesnek tekinthető a felet az uniós bíróságok előtt képviselő ügyvéd abban megnyilvánuló magatartása, hogy korábbi, nyilvánvalóan megalapozatlanként vagy nyilvánvalóan elfogadhatatlanként elutasított keresethez vezető tényekkel azonos tényeken alapuló keresetet nyújt be, vagy az említett fél azon hajlamára jellemző azonos jogalapokra támaszkodik, hogy szisztematikusan és megkülönböztetés nélkül bírósági eljáráshoz folyamodjon.

Ez a helyzet áll fenn akkor, amikor az ilyen magatartásával ezen ügyvéd megkülönböztetés nélkül hozzájárul az érdekelt fél megrögzött pereskedő viselkedésének fenntartásához, amely a gondos igazságszolgáltatásra különösen károsnak bizonyul tekintettel az uniós bíróságok elé terjesztett jelentős számú keresetre, amelyek a kellően gondos ügyvéd figyelmét a jelen esetben nem kerülhették el.

Különösen mivel az előző ügyekben benyújtott keresetleveleken a korábbi ügyvéd aláírása szerepelt, a felperes képviselője az elődjének beadványaiból teljes részeket másolt át, és így a tanácsadói szerepét nem töltötte be maradéktalanul, hiszen nem akadályozta meg, hogy a felperes ismétlődő és terjengős keresetet nyújtson be.

Ilyen körülmények között a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 32. cikkének 1. §‑át kell alkalmazni, és a jogi képviselőt ki kell zárni az eljárásból. E kizárás arra kötelezi az érdekelt felet, hogy jogi képviselőt váltson, azonban egyáltalán nem befolyásolja a Közszolgálati Törvényszéknek a kereset érdeméről alkotott értékelését, amely keresetet el kell bírálnia, ha az említett fél nem áll el attól.

(lásd a 12., 19., 20., 24. és 26. pontot)