Language of document : ECLI:EU:F:2014:113

EUROPOS SĄJUNGOS
TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2014 m. gegužės 22 d.

Byla F‑89/13

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Procedūros reglamento 32 straipsnio 1 dalis – Trukdymas geram teisingumo vykdymui – Šaliai atstovaujančio asmens pašalinimas iš bylos nagrinėjimo“

Dalykas:      Ieškinys, pareikštas pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį.

Sprendimas:      Pašalinti A iš bylos nagrinėjimo pagal Procedūros reglamento 32 straipsnio 1 dalį. Perduoti šios nutarties kopiją Ispanijos ir Italijos institucijoms, kurių kompetencijai priklauso A.

Santrauka

Teismo procesas – Atstovavimas šalims – Šaliai atstovaujančio asmens pašalinimas iš bylos nagrinėjimo

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 32 straipsnio 1 dalis)

Sąjungos teisme šaliai atstovaujančio advokato elgesys, kai pareiškiamas ieškinys, pagrįstas tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo pagrįsti ankstesni ieškiniai, atmesti kaip akivaizdžiai nepagrįsti arba akivaizdžiai nepriimtini, arba paremtas tais pačiais pagrindais, rodančiais minėtos šalies polinkį sistemiškai ir nieko nepaisant kreiptis į teismą, gali būti laikomas nesuderinamu su gero teisingumo vykdymo reikalavimais.

Taip yra tuo atveju, kai tokiu elgesiu šis advokatas neapgalvotai prisideda prie pernelyg didelio suinteresuotosios šalies polinkio siekti žalos atlyginimo, kuris, atsižvelgiant į itin didelį jos pareikštų ieškinių Sąjungos teismuose skaičių, kurio nepastebėti įprastai rūpestingas advokatas negalėtų, pasirodė esant ypač žalingas geram teisingumo vykdymui.

Konkrečiai kalbant, kadangi ankstesnėse bylose pareikšti ieškiniai buvo pasirašyti ankstesnio advokato, ieškovui atstovaujantis asmuo visiškai nukopijavo jo pirmtako parengtus dokumentus ir taip nevisiškai įgyvendino savo, kaip patarėjo, vaidmenį, nes neišvengė, kad ieškovas pareikštų pakartotinius ir perviršinius ieškinius.

Šiomis aplinkybėmis reikia taikyti Tarnautojų teismo procedūros reglamento 32 straipsnio 1 dalį ir pašalinti šaliai atstovaujantį asmenį iš bylos nagrinėjimo. Dėl šio pašalinimo suinteresuotasis asmuo turi pakeisti savo teisinį atstovą, tačiau tai neturi jokios įtakos Tarnautojų teismo vertinimui dėl ieškinio, kuris išlieka jam pateiktas tol, kol minėta šalis jo neatsiima, esmės.

(žr. 12, 19, 20, 24 ir 26 punktus)