Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 15. oktoobri 2014. aasta otsus – van de Water versus parlament

(kohtuasi F-86/13)1

(Avalik teenistus – Ametniku õigused ja kohustused –Teatamine kavatsusest hakata tegelema kutsealase tegevusega pärast teenistusest lahkumist – Personalieeskirjade artikkel 16 – Kooskõla institutsiooni õigustatud huvidega – Keeld)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Robert van de Water (Grimbergen, Belgia) (esindajad: P. Bentley, QC ja advokaat R. Bäuerle)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: N. Chemaï ja M. Dean)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega hagejal keelati Ukraina peaministri nõuniku ametikohale asumine kahe aasta jooksul pärast Euroopa Parlamendi teenistusest lahkumist.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista Euroopa Parlamendi kohtukulud välja Robert van de Waterilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 336, 16.11.2013, lk 31.