Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.10.2014 – van de Water v. parlamentti

(Asia F-86/13)1

(Henkilöstö – Virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet – Ilmoitus aikeesta harjoittaa ammattitoimintaa tehtävien lakkaamisen jälkeen – Henkilöstösääntöjen 16 artikla – Yhteensopivuus toimielimen oikeutettujen intressien kanssa – Kielto)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Robert van de Water (Grimbergen, Belgia) (edustajat: P. Bentley, QC, ja asianajaja R. Bäuerle)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: N. Chemaï ja M. Dean)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös, jolla kantajaa kielletään ottamasta vastaan Ukrainan pääministerin neuvonantajan tehtävä kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän on luopunut tehtävistään Euroopan parlamentissa.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Robert van de Water vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan parlamentin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 336, 16.11.2013, s. 31.