Language of document :

Dom av personaldomstolen (första avdelningen) av den 15 oktober 2014 – van de Water mot parlamentet

(Mål F-86/13)1

(Personalmål – Tjänstemannens rättigheter och skyldigheter – Avsiktsförklaring avseende utövande av yrkesverksamhet efter avslutad tjänstgöring – Artikel 16 i tjänsteföreskrifterna – Förenlighet med institutionens legitima intressen – Förbud)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Robert van de Water (Belgien) (ombud: P. Bentley QC och R. Bäuerle, advokater)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: N. Chemaï och M. Dean)

Saken

Ogiltigförklaring av beslut vilket förbjuder sökanden att arbeta som rådgivare åt Ukrainas premiärminister inom två år efter det att sökanden avslutade sin tjänstgöring vid Europaparlamentet.

Domslut

Talan ogillas.

Robert van de Water ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europaparlamentets rättegångskostnader.

____________

____________

1 EUT C 336, 16.11.2013, s. 31