Language of document :

Acțiune introdusă la 29 septembrie 2014 - ZZ/Consiliul

(Cauza F-98/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: M. Velardo, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea în parte a două comunicări către personalul Consiliului, în măsura în care acestea condiționează acordarea rambursării cheltuielilor de călătorie de la locul de repartizare la locul de origine și a concediului aferent duratei călătoriei de indemnizația de expatriere sau de reședință în afara țării de origine și obligarea pârâtului la plata unor daune interese pentru prejudiciul moral și material pe care pretinde că l-a suferit.

Concluziile reclamantului

Anularea în temeiul articolului 270 TFUE a deciziei din Comunicarea către personal (denumită în continuare „CP”) 13/14 (decizia nr. 2/2014) din 9 ianuarie 2014, care a modificat regimul aplicabil concediului aferent duratei călătoriei, în urma aplicabilității începând de la 1 ianuarie 2014 a dispoziției de la articolul 7 din anexa V din statut, precum și a CP 9/14 (decizia nr. 12/2014), care a modificat regimul cheltuielilor de călătorie în urma aplicabilității de la 1 ianuarie 2014 a dispoziției de la articolul 8 din anexa VII la statut, modificate prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial L 287 din 29 octombrie 2013. Cererea de anulare este limitată la partea din aceste CP care condiționează dreptul la cheltuielile de călătorie și la concediul aferent duratei călătoriei de indemnizația de expatriere sau de reședință în afara țării de origine, precum și la articolul 6 din CP 9/14 care a introdus noi criterii pentru stabilirea locului de origine;obligarea pârâtului la plata către reclamant a sumei de 165 596,42 de euro pentru prejudiciul material suferit, precum a sumei de 40 000 de euro pentru prejudiciul moral;obligarea pârâtului la plata unor daune interese moratorii și compensatorii la o rată de 6,75 pentru prejudiciul moral și material suferit;obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.